Load...

Skanska CORSO

Corso Court je nová, moderní kancelářská budova, která poskytuje zdravé a inspirující pracovní prostředí. Při její stavbě byla aplikována řada šetrných řešení vedoucí k minimalizaci dopadu budovy na životní prostředí a k výraznému snížení provozních nákladů.
Zpět